Tradycja rodziny – wielopokoleniowej

Zazwyczaj, kiedy mówimy o rodzinie, myślimy jedynie o rodzicach i ich dzieciach. Zazwyczaj taki właśnie model rodziny można spotkać w Polsce. Jednak jeszcze nie tak dawno temu najczęściej spotykało się rodziny wielopokoleniowe. Dzisiaj także istnieją, choć nie są już tak popularne. Przede wszystkim dlatego, że młodzi ludzie, którzy decydują się na zawarcie związku małżeńskiego chcą się jak najszybciej usamodzielnić, pójść na tak zwane swoje. Zdarza się jednak, że z różnych przyczyn jest to niemożliwe. Wtedy najczęściej mieszkają z rodzicami, a czasem dziadkami jednego z partnerów. Kiedy pojawiają się na świecie dzieci, dochodzi do sytuacji, w której w jednym domu mieszkają obok siebie przedstawiciele kilku pokoleń. Mamy wtedy do czynienia właśnie z rodziną wielopokoleniową. Ma ona swoje plusy i minusy. Do tych ostatnich zaliczyć można przede wszystkim fakt, że ludzie mieszkający w tak dużej grupie mogą czuć się nieswojo. Może brakować im pewnej swobody, którą na pewno mieliby, gdyby mieszkali w oddzielnych domach czy mieszkaniach. Jednak wspólne mieszkanie z dziadkami ma także wiele pozytywnych stron. Przede wszystkim jest tańsze, bo koszty utrzymania mieszkania czy domu są dzielone między więcej osób. Po drugie młodzi rodzice mogą liczyć na pomoc dziadków w wychowaniu dzieci. Starsi ludzie z kolei mają pewność, że nigdy nie zostaną sami i zawsze będą mieli opiekę.