Tata i mama z różnych wyznań lub kultur

Otwarcie granic i łatwość podróżowania sprawiły, że coraz istnieje coraz więcej rodzin wielokulturowych. Tworzą się one, gdy partnerzy pochodzą z dwóch różnych kręgów kulturowych. Taki związek zawsze generuje pewne problemy, od których nie da się uciec. Oczywiście, im bardziej zbliżone do siebie są kultury małżonków, tym tych problemów jest znacznie mniej. Sprawa staje się bardziej skomplikowana, gdy mąż i żona wyznają różne religie i, co najważniejsze, są bardzo przywiązani do swojej tradycji. W takich sytuacjach jeszcze przed zawarciem małżeństwa warto ustalić pewne kwestie, na przykład te dotyczące wychowania dzieci. Oczywiście partnerzy często powtarzają, że dadzą swoim dzieciom wolność wyboru i będą je wychowywać w tolerancji wobec wszystkich wierzeń i kultów. W praktyce taki system często jednak się nie sprawdza. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że małe dzieci bacznie obserwują swoich rodziców i chcą ich naśladować. Będą więc chcieli chodzić z mamą do kościoła lub z tatą do meczetu. Inna sprawa jest taka, że wiele religijnych zakazów i nakazów się wyklucza. Katolik na przykład ma obowiązek ochrzcić swoje dziecko, podczas gdy muzułmanin nigdy nie powinien się na to zgodzić. W takich sytuacjach zawsze ktoś musi ustąpić. Wypracowanie kompromisu często jednak staje się niemożliwe i związek dwojga ludzi się rozpada.