Model rodziny

Wraz że zmianą klasycznego modelu rodziny, zmianie uległy również tradycyjne podziały obowiązków, między małżonków. Uwzględniło to nawet prawo, stawiając na równi kobietę i mężczyznę w sprawach wychowywania dziecka. I tym samym urlop macierzyński, należy się kobietom, ale mężczyźni również mogą pozwolić sobie na czas wolny, który podobnie jak kobiety wykorzystają na zajęcie się dzieckiem w najważniejszym stadium jego rozwoju. I dzisiaj mężczyzna gotuje, robi zakupy, a kobieta odwozi dzieci do szkoły, zajmuje się rachunkami i dostarczaniem rzeczy do pralni. Mężczyzna nadal spełnia tradycyjną rolę i zajmuje się rzeczami, które nie są odpowiednie dla kobiet, ale zatarła się podstawowa różnica. Kiedyś mężczyzna był w pewien sposób uzależniony od kobiety i w swoim samodzielnym życiu trudno mu było pozbyć się przyzwyczajeń jakie wyniósł z domu. Matka zajmowała się rzeczami typowo, należącymi do kobiet, a mężczyzna, zawsze był w jakiś sposób od nich odsuwany, dlatego też później szukał sobie zastępstwa do tych czynności w postaci kolejnej kobiety, czyli żony. To wspaniałe, że udało się wyeliminować ten problem i podział obowiązków został wyrównany, ale zachowana została również równowaga, tak, aby nie odbiegać od zdolności i możliwości percepcyjnych kobiet i mężczyzn i ich tradycyjnych ról.